Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann Kostüme Der Sandmann

Der Sandmann

von E.T.A. Hoffmann | Regie: Clara Weyde | Bühnenbild: David Hohmann | Kostüme: Clemens Leander | Musik: Thomas Leboeg | Fotos: Konrad Fersterer | Premiere: 01.06.2019